REZERVĀCIJA

Usma SPA & CAMPING
Noteikti jāaizpilda! | Please fill the required field.
Noteikti jāaizpilda! | Please fill the required field.

Rezervācijas noteikumi

 • Rezervāciju varat veikt telefoniski pa tel.26334500, aizpildot rezervācijas formu mājaslapā vai sūtot rezervācijas pieprasījumu uz e-pastu usma@usma.lv
 • Veicot rezervāciju vairāk, kā 8 dienas pirms rezervācijas perioda (ierašanās dienas), rezervācijas apstiprināšanai tiek iekasēta rezervācijas garantija par katru rezervēto numuru/mājiņu.

 • Ja rezervācija tiek veikta līdz 7 dienām pirms rezervācijas perioda (ierašanās dienas), rezervācijas garantija netiek iekasēta.

 • Rezervācijas garantija ir iespējama izmantojot derīgu, Usma SPA hotel&camping izsniegtu, dāvanu karti, kuras vērtība nav mazāka par rezervācijas garantijas summu. Šādā gadījumā viesa neierašanās vai rezervācijas atcelšanas gadījumā, dāvanu kartes vērtība tiek samazināta par garantijas summu.

 • Tāpat, rezervācijas garantija ir iespējama izmantojot derīgu Dāvanu sala, Fromme vai Lieliska dāvana izsniegtu, dāvanu kuponu. Šādā gadījumā viesa neierašanās vai rezervācijas atcelšanas gadījumā, tiek informēts kupona izsniedzējs par kupona izmantošanas faktu.

 • negarantētas rezervācijas gadījumā, viesnīca patur tiesības numuru pārdot citai personai.
 • Svētku piedāvājumiem (Līgo svētki, Valsts svētki, Jaungada sagaidīšanai, Ziemassvētkiem), rezervācijas garantija ir 50-100% apmērā no kopējās rezervēto pakalpojumu summas.
 • Ziemas sezonā (1.10.-30.04), garantētu rezervāciju bez soda sankciju piemērošanas, iespējams atcelt līdz 7 dienām pirms iebraukšanas datuma, sūtot rakstiski rezervācijas anulēšanas pieprasījumu uz e-pasta adresi usma@usma.lv. Pieprasījumā tiek minēts rezervācijas atcelšanas iemesls, vārds, uzvārds, telefona numurs, epasta adrese, konta numurs un banka uz kuru tiks veikta garantijas summas atgriešana.

 • Garantētu rezervāciju avansi vasaras sezonai (1.05.-30.09.), neierašanās vai atteikuma gadījumā, netiek atgriezti. Datumu maiņa iespējama ne vēlāk, kā 15 dienas pirms rezervācijas datuma, uz iespējamo tuvāko rezervācijas laiku. 

 • Ja rezervācija tiek veikta izmantojot rezervācijas vietni (piem.booking.com), tad rezervācijas atcelšana notiek saskaņā ar tajā norādītiem rezervācijas anulēšanas noteikumiem.

 • Gan dāvanu kartes, gan kuponi nevar tikt izmantoti rezervācijas vietnēs (piem.booking.com) reģistrēto pakalpojumu apmaksai.

 • Viesis ar savu parakstu viesa reģistrācijas kartē, apliecina, ka ir iepazinies ar rezervācijas un viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī garantē uz vietas izmantoto pakalpojumu apmaksu.

 • Viesnīca patur tiesības, atteikt reģistrāciju viesim alkohola reibumā. Šajā gadījumā, rezervācijas garantijas maksa atgriezta netiek.

Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

 • Viesnīcā iebraukšanas laiks ir no plkst.15:00 un izbraukšanas dienā istabiņas jāatbrīvo līdz plkst. 12:00.

 • Recepcijas darba laiks ir no pl.7:00 līdz 23:00.Ja plānojat ierasties pēc pl.23:00, lūgums brīdināt par to viesnīcas administratoru pa tel.26334500.

 • Pēc plkst. 23:00 telpās un teritorijā jāievēro klusums.

 • Teritorijā nav atļauta skaļa mūzikas atskaņošana, izņēmuma gadījumos, ja noīrēta visa viesnīcas teritorija.

 • Viesnīcas viesiem brokastis un SPA kompleksa apmeklējums ir iekļauti numuriņa cenā. Pārējie viesnīcas un kempinga pakalpojumi par papildmaksu.

 • Viesnīcas telpās pie mums nesmēķē, lūdzam izmantot āra terases. Sods par smēkēšanu numurā - 70 EUR.

 • Ja vēlaties atpūtā ņemt līdzi savus mājdzīvniekus, lūgums to priekšlaicīgi saskaņot ar administrāciju. Mājdzīvnieku uzturēšanās pie mums ir maksas pakalpojums saskaņā ar cenrādi.

 • Sporta aktivitātes jāorganizē tam speciāli paredzētās vietās un netraucējot pārējo viesu atpūtu.

 • Ugunskurus atļauts kurināt tikai tam parezdētās vietās. Sausuma periodā nav atļauts kurināt ugunskurus vietās, kas atrodas blakus mežam.

 • Par bērnu drošību pie/uz ūdens, atbildību nes vecāki. Neatstājiet bērnus bez uzraudzības !

 • Ja konstatēts inventāra bojājums numurā ierodoties, lūgums par to ziņot recepcijai, lai izvairītos no pārpratumiem. Par bojājumiem, kas radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta samaksa atbilstoši bojājuma apmēram. 

 • Bez iepriekšējas saskaņošanas, numuros aizliegts dedzināt sveces (kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības). Viesnīcā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.

 • Viesnīcas teritorijā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. Viesnīca nenes atbildību par viesa autotransportu un tajā atrodošajām personiskajām mantām, kas novietotas augstākminētajā autostavvietā.

 • Videonovērošana viesnīcā: videonovērošanas sistēma darbojas viesnīcas publiskajās telpās, kas veic video ierakstīšanu. Videonovērošana tiek veikta drošības un pakalpojuma augsta standarta nodrošināšanai. Videomateriāli tiek izmantoti tikai viesnīcas vajadzībām un viesnīca garantē to nenonākšanu publiskā vidē, vai nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Kempinga iekšējās kārtības noteikumi

 • Kempingā iebraukšanas laiks ir no plkst.15:00 un izbraukšanas dienā mājiņas jāatbrīvo līdz plkst. 12:00.

 • Recepcijas darba laiks ir no pl.7:00 līdz 23:00.Ja plānojat ierasties pēc pl.23:00, lūgums brīdināt par to viesnīcas administratoru pa tel.26334500.

 • Mūsikas atskaņošana kempinga teritorijā nav atļauta. Pēc plkst. 23:00 telpās un teritorijā jāievēro klusums.

 • Teritorijā nav atļauta skaļa mūzikas atskaņošana, izņēmuma gadījumos, ja noīrēta visa viesnīcas teritorija.
 • Kempinga viesiem brokastis, SPA kompleksa apmeklējums, SPA pakalpojumi, kā arī citi viesnicas un kempinga pakalpojumi ir par papildmaksu saskaņā ar cenrādi.

 • Kempinga naktsmītnēs pie mums nesmēķē, lūdzam izmantot āra terases. Sods par smēkēšanu mājiņā - 70 EUR.

 • Ja vēlaties atpūtā ņemt līdzi savus mājdzīvniekus, lūgums to priekšlaicīgi saskaņot ar administrāciju. Mājdzīvnieku uzturēšanās pie mums ir maksas pakalpojums saskaņā ar cenrādi.

 • Sporta aktivitātes jāorganizē tam speciāli paredzētās vietās un netraucējot pārējo viesu atpūtu.

 • Ugunskurus atļauts kurināt tikai tam parezdētās vietās. Sausuma periodā nav atļauts kurināt ugunskurus vietās, kas atrodas blakus mežam.

 • Par bērnu drošību pie/uz ūdens, atbildību nes vecāki.

 • Pirms atslēgu nodošanas administracijā, pārliecinieties:
  • vai mājiņas virtuvē nav atstāti nemazgāti trauki, pārtikas atliekas.
  • vai ledusskapis ir iztīrīts un tajā nav atstāti pārtikas atlikumi,
  • vai neesat aizmirsuši privātās mantas, telefonu vai datoru lādētājus, higiēnas piederumus
  • TV pulti novietojiet uz virtuves galda
  • Par šī noteikuma neievērošanu, tiks piestādīts rēķins par beigu uzkopšanu 50 EUR.

 • Lūgums informēt administrāciju, ja radušās tehniskas problēmas jūsu viesošanās laikā, vai nepieciešams novērst kādas nepilnības.
 • Bez iepriekšējas saskaņošanas, iekštelpās aizliegts dedzināt sveces (kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības), aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.
 • Viesnīcas teritorijā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. Viesnīca nenes atbildību par viesa autotransportu un tajā atrodošajām personiskajām mantām, kas novietotas augstākminētajā autostavvietā.
 • Videonovērošana viesnīcā: videonovērošanas sistēma darbojas viesnīcas publiskajās telpās, kas veic video ierakstīšanu. Videonovērošana tiek veikta drošības un pakalpojuma augsta standarta nodrošināšanai. Videomateriāli tiek izmantoti tikai viesnīcas vajadzībām un viesnīca garantē to nenonākšanu publiskā vidē, vai nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Usma SPA hotel & camping

Priežkalni, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV3619

+371 263 345 00
+371 636 304 91
usma@usma.lv

VADĪBA:

+371 292 163 28
info@usma.lv